• Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 062 557 204 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@junglebaby.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
  • Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 062 557 204, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@junglebaby.rs i opišete kakav problem imate.

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem pozivom na kontakt telefon 062 557 204 ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu  reklamacije@junglebaby.rs ili , a sve to u objektu gde je roba kupljena ili u objektu na adresi Gočka 59a uz obaveznu dostavu računa. Reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena prisutnom prodavcu.

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

  • Broj Vašeg računa-otpremnice
  • Šifru artikla i veličinu koju želite da reklamirate
  • Opis problema koji imate

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

- Zvanični Pravilnik o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronaći ovde.

- Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

-U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj: pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Forma VS, već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

 

SAOBRAZNOST ROBE

1. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

              1. otklanjanje nedostatka na proizvodu;

              2. zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

              3. umanjenje ili vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu.

2.  Ako se nesaobraznost pojavi nakon isteka šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo na:

              1. otklanjanje nedostatka na proizvodu;

              2. zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

              3. odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće opravkom ili  zamenom, a sve u skladu sa odredbama člana 52 Zakona o zaštiti potrošača RS.

Potrošač u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

 

SERVIS

Adresa Servisa:

Gočka 59a

11090 Beograd

011/2505-395

 

Ukoliko imate neko pitanje u vezi servisa proizvoda, rezervnog dela ili popravke pišite nam na online@junglebaby.rs ili nas pozovite na 062/557-204, 011/6960777 i 011/6960778