Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Forma VS d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.junglebaby.rs

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.junglebaby.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Forma VS d.o.o., Beograd, Serdar Janka Vukotića 10, Beograd, Srbija,  mat.br. 17193953, PIB: 101014880, šifra dlatnosti 1413 Tel.: +381112505395, Fax: +381112505395, www.junglebaby.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: reklamacije@junglebaby.rs;

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.junglebaby.rs;

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.junglebaby.rs smatra prodajom na daljinu;

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.junglebaby.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 2.000 RSD;

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-3 radna dana putem kurirske službe City Express, na način kako je to definisano ovde;

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.junglebaby.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.junglebaby.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde;

CENA ROBE

Cena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cenu pojedinačnog artikla uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave. Čim dodate artikle u korpu, troškovi dostave biće vidljivi u korpi.

Važi ona cena artikla koja je bila vidljiva u vreme kupovine.  Sve cene su trenutne i redovno ažurirane.

Dostupnost i cene JUNGLE BABY proizvoda su podložne promenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cena. U slučaju pogrešno istaknute cene, nastojaćemo da je ispravimo što je pre moguće;

 

 Vaš Jungle Baby!